KACL.748#HF

Wsporniki przedłużające h=945mm czarne

do okapu Spazio Isola 180

KACL.748#IF

Wsporniki przedłużające h=945mm inox

do okapu Spazio Isola 180

KACL.742#HF

Wsporniki przedłużające h=945mm czarne

do okapu Spazio Isola 130

KACL.742#IF

Wsporniki przedłużające h=945mm inox

do okapu Spazio Isola 130

Falmec Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
Tel.: +48 22 721 03 42 - Fax: +48 22 722 18 16 - NIP: 118-204-73-37 - KRS nr 0000367028 - Kapitał zakładowy: 850.000,00 PLN