KACL.400

Tłumik / Przenośnik powietrza NRS™

Akcesorium stosowane w celu zoptymalizowania przepływu powietrza i zmniejszenia hałasu w okapach NRS® zainstalowanych w wersji filtrującej.

Falmec Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
Tel.: +48 22 721 03 42 - Fax: +48 22 722 18 16 - NIP: 118-204-73-37 - KRS nr 0000367028 - Kapitał zakładowy: 850.000,00 PLN