E.ion System™. Jedyne okapy, które oczyszczają powietrze.


Współczesny świat zmienił naturalną jakość powietrza i często w miejscach, w których przebywamy, czujemy, że powietrze którym oddychamy posiada niezrównoważony stan ładunków elektrycznych, z przewagą jonów o dodatnich ładunkach, powodujących fizjologiczny dyskomfort. Ponadto, liczba jonów o ujemnych ładunkach elektrycznych (które poprawiają stan dobrego samopoczucia) jest silnie obniżana przez centralne ogrzewanie, klimatyzację, palenie tytoniu, elektryczność statyczną generowaną przez urządzenia elektryczne. Dlatego, zarówno w pracy, jak i w domu, większość osób oddycha zubożonym w jony powietrzem.

Falmec proponuje unikalną technologię, która za pośrednictwem KONTROLOWANEJ JONIZACJI BIPOLARNEJ, pozwala w kuchni odtworzyć jony, które w sposób naturalny nie tylko eliminują nieprzyjemne zapachy, ale przywracają optymalną równowagę jonową i wpływają korzystnie na nasze samopoczucie psychofizyczne.

E.ion™ System, dobre samopoczucie.

Redukcja zapachów aż o 95%.

Dzięki Kontrolowanej Jonizacji Bipolarnej, okapy E.ion™ System uwalniają w kuchni jony o właściwościach jonów naturalnie obecnych w atmosferze. W ten sposób neutralizowane są zarówno nieprzyjemne zapachy, jak i substancje drażniące lub zanieczyszczające, takie jak: bakterie, wirusy, roztocza, pyłki, zarodniki, kurz, szkodliwy dym lub spaliny. Jony mają również korzystny wpływ na umysł i ciało, dzięki czemu poprawiają nastrój i koncentrację.

Jony w atmosferze w sposób naturalny wytwarzane są podczas zjawisk atmosferycznych, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wodospady lub fale morskie. Technologia E.ion™ System zastosowała dwubiegunowe pole elektryczne przy przepływie powietrza, aby osiągnąć ten sam rezultat. Kontrolowana jonizacja bipolarna nie powoduje rozprzestrzeniania się ozonu w pomieszczeniach mieszkalnych i może być wykorzystywana do oczyszczania i dezynfekcji otoczenia. Nieprzyjemne zapachy są redukowane od 70% do 95%, jak wykazały to testy przeprowadzone w laboratoriach na Uniwersytetach w Udine i Mediolanie, zgodnie z normą Uni 13725:2004. Wydajność okapów E.ion™ System jest dodatkowo wzmacniana przez zastosowanie w nich filtra dwuskładnikowego Carbon.Zeo.

Swoboda instalacji i oszczędność energii.

Okapy E.ion™ System nie wymagają podłączenia do instalacji odprowadzającej opary i zapachy na zewnątrz. Dlatego też, mogą być instalowane w dowolnym miejscu, bez konieczności prowadzenia prac murarskich, osiągając lepszy efekt estetyczny i możliwość umieszczenia strefy gotowania w dowolnym miejscu w kuchni. Ponieważ nie ma rur odprowadzających opary na zewnątrz, nie ma strat, zarówno ciepłego powietrza w zimie, jak i zimnego w lecie, eliminując w ten sposób straty energii i zachowując zawsze w pomieszczeniu optymalny komfort termiczny.

Czujnik mierzący jakość powietrza.

Czujnik w postaci listka, umieszczony w okapach E.ion™ System wykrywa obecność lotnych związków organicznych (VOC), gazów o nieprzyjemnym zapachu, formaldehydów, dymu papierosowego i wszystkich zanieczyszczeń, które są obecne w powietrzu. Jest to zatem dobry wskaźnik do pomiaru jego jakości w pomieszczeniach. Te informacje tłumaczone są na kolory liścia, który stopniowo wraz z poprawą jakości powietrza zmienia kolor z żółtego na zielony. 


Tryb automatyczny.
Zastosowanie trybu automatycznego spowoduje samoistne włączenie się okapu, jak tylko czujnik wykryje pogorszenie się jakości powietrza, w ten sposób czyszcząc je i dezynfekując.

Węgiel i zeolit: filtrowanie zgodne z naturą.

W filtrze dwuskładnikowym Carbon.Zeo, który został opracowany przez Falmec, aby zapewnić większą wydajność filtrowania, zastosowano materiały występujące naturalnie w przyrodzie: zeolit i węgiel.

Węgiel.
Substancją aktywną jest węgiel, występujący głównie w postaci mikrokryształów grafitu, który poddawany jest obróbce w taki sposób, aby otrzymać porowatą strukturę o dużej powierzchni wewnętrznej. Dzięki tym cechom posiada on dużą zdolność pochłaniania, i jednocześnie zatrzymywania wielu rodzajów substancji, poprzez przyciąganie cząsteczek do jego wewnętrznej powierzchni.

Zeolit.
Zeolit jest minerałem o dużej mikroporowatości, poszukiwanym ze względu na swoje właściwości absorpcji związków organicznych i pary wodnej. Swoje szczególne właściwości zawdzięcza wyjątkowym strukturom kryształów, które są regularne i mikroporowate oraz charakteryzują się olbrzymią ilością pustych przestrzeni wewnątrz samego kryształu. Jednoczesne zastosowanie węgla i zeolitu w jednym systemie filtrów zapewnia doskonałe filtrowanie i zwiększa dodatkowo wydajność oczyszczania.

Długa żywotność, łatwa konserwacja.
Filtr dwuskładnikowy Carbon.Zeo filtr ma długą żywotność: około 3 lata przy normalnym użytkowania okapu. Po 18 miesiącach zaleca sięjego regenerację poprzez umieszczenie go w piecu w temperaturze 200° C na dwie godziny. Filtr musi być wymieniony po trzech latach. Wymiana jest bardzo prosta, ponieważ filtr jest wyjmowany przez dolną część okapu.

Falmec Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
Tel.: +48 22 721 03 42 - Fax: +48 22 722 18 16 - NIP: 118-204-73-37 - KRS nr 0000367028 - Kapitał zakładowy: 850.000,00 PLN