E.ion System™. Jedyne okapy, które oczyszczają powietrze.


Współczesny świat zmienił naturalną jakość powietrza i często w miejscach, w których przebywamy, czujemy, że powietrze którym oddychamy posiada niezrównoważony stan ładunków elektrycznych, z przewagą jonów o dodatnich ładunkach, powodujących fizjologiczny dyskomfort. Ponadto, liczba jonów o ujemnych ładunkach elektrycznych (które poprawiają stan dobrego samopoczucia) jest silnie obniżana przez centralne ogrzewanie, klimatyzację, palenie tytoniu, elektryczność statyczną generowaną przez urządzenia elektryczne. Dlatego, zarówno w pracy, jak i w domu, większość osób oddycha zubożonym w jony powietrzem.

Falmec proponuje unikalną technologię, która za pośrednictwem KONTROLOWANEJ JONIZACJI BIPOLARNEJ, pozwala w kuchni odtworzyć jony, które w sposób naturalny nie tylko eliminują nieprzyjemne zapachy, ale przywracają optymalną równowagę jonową i wpływają korzystnie na nasze samopoczucie psychofizyczne.

E.ion™ System, dobre samopoczucie.

Redukcja zapachów aż o 95%.

Dzięki Kontrolowanej Jonizacji Bipolarnej, okapy E.ion™ System uwalniają w kuchni jony o właściwościach jonów naturalnie obecnych w atmosferze. W ten sposób neutralizowane są zarówno nieprzyjemne zapachy, jak i substancje drażniące lub zanieczyszczające, takie jak: bakterie, wirusy, roztocza, pyłki, zarodniki, kurz, szkodliwy dym lub spaliny. Jony mają również korzystny wpływ na umysł i ciało, dzięki czemu poprawiają nastrój i koncentrację.

Jony w atmosferze w sposób naturalny wytwarzane są podczas zjawisk atmosferycznych, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wodospady lub fale morskie. Technologia E.ion™ System zastosowała dwubiegunowe pole elektryczne przy przepływie powietrza, aby osiągnąć ten sam rezultat. Kontrolowana jonizacja bipolarna nie powoduje rozprzestrzeniania się ozonu w pomieszczeniach mieszkalnych i może być wykorzystywana do oczyszczania i dezynfekcji otoczenia. Nieprzyjemne zapachy są redukowane od 70% do 95%, jak wykazały to testy przeprowadzone w laboratoriach na Uniwersytetach w Udine i Mediolanie, zgodnie z normą Uni 13725:2004. Wydajność okapów E.ion™ System jest dodatkowo wzmacniana przez zastosowanie w nich filtra dwuskładnikowego Carbon.Zeo.

Swoboda instalacji i oszczędność energii.

Okapy E.ion™ System nie wymagają podłączenia do instalacji odprowadzającej opary i zapachy na zewnątrz. Dlatego też, mogą być instalowane w dowolnym miejscu, bez konieczności prowadzenia prac murarskich, osiągając lepszy efekt estetyczny i możliwość umieszczenia strefy gotowania w dowolnym miejscu w kuchni. Ponieważ nie ma rur odprowadzających opary na zewnątrz, nie ma strat, zarówno ciepłego powietrza w zimie, jak i zimnego w lecie, eliminując w ten sposób straty energii i zachowując zawsze w pomieszczeniu optymalny komfort termiczny.

Czujnik mierzący jakość powietrza.

Czujnik w postaci listka, umieszczony w okapach E.ion™ System wykrywa obecność lotnych związków organicznych (VOC), gazów o nieprzyjemnym zapachu, formaldehydów, dymu papierosowego i wszystkich zanieczyszczeń, które są obecne w powietrzu. Jest to zatem dobry wskaźnik do pomiaru jego jakości w pomieszczeniach. Te informacje tłumaczone są na kolory liścia, który stopniowo wraz z poprawą jakości powietrza zmienia kolor z żółtego na zielony. 


Tryb automatyczny.
Zastosowanie trybu automatycznego spowoduje samoistne włączenie się okapu, jak tylko czujnik wykryje pogorszenie się jakości powietrza, w ten sposób czyszcząc je i dezynfekując.

Węgiel i zeolit: filtrowanie zgodne z naturą.

W filtrze dwuskładnikowym Carbon.Zeo, który został opracowany przez Falmec, aby zapewnić większą wydajność filtrowania, zastosowano materiały występujące naturalnie w przyrodzie: zeolit i węgiel.

Węgiel.
Substancją aktywną jest węgiel, występujący głównie w postaci mikrokryształów grafitu, który poddawany jest obróbce w taki sposób, aby otrzymać porowatą strukturę o dużej powierzchni wewnętrznej. Dzięki tym cechom posiada on dużą zdolność pochłaniania, i jednocześnie zatrzymywania wielu rodzajów substancji, poprzez przyciąganie cząsteczek do jego wewnętrznej powierzchni.

Zeolit.
Zeolit jest minerałem o dużej mikroporowatości, poszukiwanym ze względu na swoje właściwości absorpcji związków organicznych i pary wodnej. Swoje szczególne właściwości zawdzięcza wyjątkowym strukturom kryształów, które są regularne i mikroporowate oraz charakteryzują się olbrzymią ilością pustych przestrzeni wewnątrz samego kryształu. Jednoczesne zastosowanie węgla i zeolitu w jednym systemie filtrów zapewnia doskonałe filtrowanie i zwiększa dodatkowo wydajność oczyszczania.

Długa żywotność, łatwa konserwacja.
Filtr dwuskładnikowy Carbon.Zeo filtr ma długą żywotność: około 3 lata przy normalnym użytkowania okapu. Po 18 miesiącach zaleca sięjego regenerację poprzez umieszczenie go w piecu w temperaturze 200° C na dwie godziny. Filtr musi być wymieniony po trzech latach. Wymiana jest bardzo prosta, ponieważ filtr jest wyjmowany przez dolną część okapu.

I confirm that I have read the above information, I ask to be subscribed to the Newsletter service of Falmec S.p.A. containing information on the latter's products or services, as well as promotions or invitations to events in which it will participate. (read all)

Falmec Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
Tel.: +48 22 721 03 42 - NIP: 118-204-73-37 - KRS nr 0000367028 - Kapitał zakładowy: 850.000,00 PLN