Kolekcja A+. Mniej energii, więcej ekologii.


Okapy z kolekcji A+ wykorzystują najlepsze technologie w celu zmniejszenia zużycia energii oszczędności mogą sięgać nawet do 90%. W okapach zastosowano system składający się ze sterowania elektronicznego o wysokiej wydajności i z silnika o wysokiej sprawności. Okapy z kolekcji A+, poprawiając jakość powietrza w kuchni, przyczyniają się do zachowania środowiska naturalnego.

Wydajność pod kontrolą.

Elektroniczne sterowanie wykorzystuje algorytm, który maksymalizuje wydajność silnika w każdej fazie i w każdym stanie aktywności, przyczyniając się do zmniejszenia strat energii w systemie. Technologia Brushless Permanent Magnet gwarantuje wysoką wydajność silników dzięki magnesom na stałe umieszczonym na wirniku. Pozwala to na znaczne zmniejszenie zużycia energii przez okap.

Zużycie energii, jeżeli porównamy je z tradycyjnymi sinikami, zmniejsza się o 70% na czwartej prędkości, zachowując przy tym maksymalną wydajność.
Redukcja sięga nawet 90%, gdy okap pracuje na pierwszej prędkości.

Falmec Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
Tel.: +48 22 721 03 42 - Fax: +48 22 722 18 16 - NIP: 118-204-73-37 - KRS nr 0000367028 - Kapitał zakładowy: 850.000,00 PLN