Wiadomości i prasa

Aby zawsze być na bieżąco

09 września 2020

Spazio wygrywa XXVI edycję Compasso d'Oro.

Światowej sławy Obserwatorzy z ADI podczas XXVI edycji przyznali historyczną i cieszącą się szacunkiem nagrodą Compasso d'Oro okapowi Spazio, niezwykłemu projektowi Falmec zaprojektowanemu przez Francesco Lucchese. To bardzo ważne wyróżnienie jest wyrazem uznania dla rozwoju firmy z Vittorio Veneto, która została nagrodzona za swoje podejście do doskonałości, za troskę i zaangażowanie w formułowaniu innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość czasu spędzanego w naszych domach.

Duma i satysfakcja dla Falmec z otrzymania tak prestiżowej nagrody. To cenne i wymowne wyróżnienie za wieloletnią pracę i codzienne zaangażowanie oddanego zespołu ludzi, którzy współpracują, dzieląc się pasją, której wspólnym celem jest ciągłe doskonalenie.

Spazio dołącza w ten sposób do ponad trzystu projektów nagrodzonych w ciągu ponad sześćdziesięciu lat istnienia Compasso d'Oro, wpisując się od razu do Historycznej Kolekcji Nagrody. Ustanowiona w 1954 roku nagroda Compasso d'Oro ADI jest najstarszą, ale przede wszystkim najbardziej szanowaną, światową nagrodą za wzornictwo. Zrodzona z pomysłu Gio Pontiego, konkurs był organizowany przez lata przez domy towarowe Rinascente, w celu podkreślenia wartości i jakości produktów włoskiego designu w tamtych czasach. Później został przekazany do ADI, który organizuje go od 1958 roku, monitorując jego bezstronność i uczciwość.

Nagroda Compasso d'Oro jest przyznawana na podstawie preselekcji dokonanej przez Stałe Obserwatorium Wzornictwa ADI, składające się z komisji ekspertów, projektantów, krytyków, historyków, wyspecjalizowanych dziennikarzy - członków ADI lub przez osoby spoza organizacji. Wszyscy z nich rok po roku zaangażują się w zbieranie informacji oraz ocenę i wybór najlepszych produktów, które są następnie publikowane w rocznikach ADI Design Index.


Strona internetowa ADI - Associazione per il Disegno Industriale (Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego)


Okap Spazio: karta produktuFalmec Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego 
Tel.: +48 22 721 03 42 - Fax: +48 22 722 18 16 - NIP: 118-204-73-37 - KRS nr 0000367028 - Kapitał zakładowy: 850.000,00 PLN